Home

What is lenticular ?

Imagine that you are shopping and you see such an image in front if you:

POS advertising

How long will you look at this poster? Probably 1 second…

Now imagine that the poster would look like this:

THREEDMAKERS Lenticular 3D Photography

THREEDMAKERS Lenticular 3D Photography

How long will you look at this image? Much more… up to 30 seconds !

If you understand this, you understand the secret of lenticular imaging and you’ll know how to increase tremendously the visibility of your next advertising!

Click here to see dozens of samples showing how lenticular was bringing success to great marketing ideas.

O lentikulárnom zobrazovaní

Autostereoskopický obraz sa objavil v 17. storočí (Gaspar Antoine de Bois-Clair) a po mnohých vývojoch môžeme povedať, že lentikulárne zobrazovanie bolo objavené Mauriceom Bonnetom okolo roku 1940. Zaujímavý článok o „Lentikulárnej histórii“ nájdete na stránke LenticularTechnology.com.

Zakladá sa na technológii, ktorá používa na oddeľovanie obrazu ľavého a pravého oka lentikulárnu šošovku, čím vytvára hĺbku v tlači bez zvláštnych okuliarov. Lentikulárny efekt sa aktivuje pohybom obrazu a jeho sledovaním z rôznych uhlov. Lentikulárna šošovka je v skutočnosti zoskupenie šošoviek, ktoré vyzerajú ako drobné zrkadlá.

Lentikulárne výtlačky sa zhotovujú kombináciou (my hovoríme „vrstvením“) najmenej dvoch obrazov do lentikulárneho obrazu. Tento lentikulárny proces sa používa na vytvorenie rôznych rámcov animácie alebo na zobrazenie súboru obrazov, ktoré vyvolávajú dojem, že pretekajú jeden do druhého. Technika lentikulárneho vrstvenia používaná na vytvorenie takých obrazov je teraz okamžite dostupná v lentikulárnom softvéri.

Moderná lentikulárna technológia

Lenstar lenticular productsTlačiarske lisy musia byť schopné tlače na termoplastické materiály. Obvykle ide o litografickú ofsetovú tlač, pretože poskytuje najlepšiu kvalitu výtlačkov. V súčasnosti už vývoj digitálnej tlače poskytuje možnosť produkovať lentikulárnu tlač prostredníctvom nových, revolučných metód.

Na tlač lentikulárnych výtlačkov musia byť lisy schopné upravovať obraz s veľmi veľkou presnosťou.

Počas posledného desaťročia sa stáva stále dôležitejším lentikulárny marketing. Okrem lentikulárnych hracích kariet alebo vizitiek, lentikulárnych pravítok a lentikulárnych pohľadníc sa teraz používajú aj lentikulárne plagáty, lentikulárne bilbordy, alebo lentikulárne obálky časopisov. K ešte účelnejšiemu použitiu patria prepočítavacie kartičky, reklamné karty a atraktívny lentikulárny obalový materiál. Lentikulárne šošovky sa dodávajú ako lentikulárne plastové dosky, ktoré sú dostupné v mnohých veľkostiach a rôznych mierkach. Prezrite si našu stránku a zistite, aké lentikulárne výrobky máme pre vás k dispozícii.


  • Archív

  •  

    legomand_72_lpi Kiev Lavra Animation butterfly_lenticular_300px KIRAC CD cover Cameleon
DPLenticular